Ev-veilig.

De personen die werken aan/met Hybride - e-Voertuigen moeten aantoonbaar bevoegd zijn om te mogen werken aan deze voertuigen. Wees daarom voorbereid op de toekomst. Hybride en e-Voertuigen gaan een aanzienlijke plaats innemen in de garagebedrijven. Voor de bedrijven betekent dit een wijziging van de werkplaatsen en werkmethodes. Door op tijd mee te gaan met deze verandering kunt u uw klanten laten zien dat u voorbereid bent om veilig te kunnen werken aan de Hybride en e-Voertuigen. Deze cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Deze cursus behandeld het veilig werken aan de Hybride - e-voertuigen. De risico's kunnen bij ondeskundig handelen/werken leiden tot ernstige schades en letsels. Daarvoor is er met de ontwikkeling van Hybride - e-Voertuigen een nieuwe norm NEN 9140-2019 uitgebracht waarin wordt geregeld het werken aan deze voertuigen. In de Hybride - e-Voertuigen kunnen gevaarlijke oplopende elektrische spanningen aanwezig zijn.

 

Behandeld wordt:

  • Theorie: Invloeden van elektriciteit op het menselijk lichaam.
  • Welke personen mogen werken aan Hybride- e-Voertuigen.
  • Waar liggen de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van deze personen.
  • Hoe te handelen bij spanningsvrij maken van het voertuig.
  • De persoonlijke beschermingsmiddelen. (PBM)
  • Gereedschappen.
  • Na voltooiing en voldoende resultaat van de cursus ontvangt u een "certificaat".

 

Scholen, importeurs.

Diverse mogelijkheden b.v. aangepaste lesstof- elearn-website, leerling volgsysteem, enz.

Voor meer informatie over de mogelijkheden of een proefaccount, stuur een email of bericht ons via het contactformulier.